تبلیغات
کلید اسرار پیشرفت - چگونگی تعیین گروه خونی و درباره گروه خون
 
کلید اسرار پیشرفت
پیشرفت با همت
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : gholamhossein -
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تعیین گروه خونی

موضوع آزمایش:چگونه تعیین گروه خونی صورت می گیرد

هدف آزمایش:آشنایی با چگونگی تعیین انواع گروه های خونی و RH
چگونگی تعیین گروه خونی و درباره گروه خون

وسایل آزمایش:

1.لام

2. آنتی کرهای (D-B-A)

3.لانست

4. الکل

5. پنبه

6. قطره چکان

تئوری آزمایش:

سیستم گروه خونی ABO نخستین بار توسط فردی به نام لنداشتاینر شناسایی شد.براساس مطالعات این شخص ، جمعیت انسانی از نظر سیستم ABOبه چهارگروه فنوتیپی A ,B,AB,O تقسیم می شوند.

تفاوت خون های مختلف به وجود یا عدم وجود پروتئین های ویژه ای به نام آنتی ژن وآنتی كر برمی گردد. آنتی ژن ها بر سطح گلبول های قرمز و آنتی كرها در پلاسمای خون قرار دارند. افراد مختلف، انواع متفاوت و ترکیب های متفاوتی از این مولکول ها را دارند. گروه خونی شما به آن چه که از والدین خود به ارث برده اید وابسته است.
گروه خونیگروه خونی'گروه خونی

امروزه بیش از 20 نوع نظام تعیین گروه خون وجود دارد. اما نظام ABO و RH مهم ترین آن ها هستند که برای انتقال خون استفاده می شوند. همه گروه های خونی با هم ناسازگار نیستند. مخلوط کردن گروه های خونی ناسازگار به کپه کپه شدن خون می انجامد که خطرناک است.

بیان آنتی ژن های گروه های خونی تحت کنترل ژن های خاصی است و توارث آن ها از قوانین ساده مندل تبعیت می کند. برای هر سیستم گروه خونی ، تعداد متغیری از آلل های مختلف وجود دارد. آلل ها به نوبه خود تعداد متغیری از آنتی ژن های غشایی گلبول قرمز را کنترل می نمایند.

 بطور ساده خصوصیات ژنتیكی این صفت را می توان به لوكوسی نسبت داد كه دارای سه الل B, A وO است الل A مسئول تولید آنتی ژن A والل B مسئول تولید آنتی ژن  B  هستند.ولی در حضور الل Oودر غیاب دوالل دیگرآنتی ژن A و B ساخته نمی شود.

 شواهد مختلف نشان داده است كه در تولید آنتی ژن های A و B یك پیش ماده گلیكوپروتئینی شركت دارد این پیش ماده بوسیله ژن لوئیس ،كه مسئولیت تولید یك آنزیم را برعهده دارد، به ماده حد واسط لوئیس تبدیل می شود. آنگاه ژن دیگری به نام ژنH با تولید آنزیمی ،ماده حد واسط لوئیس را به ماده حد واسط Hتبدیل می كند وسپس ماده حد واسطH در حضور الل A به آنتی ژن A ودر حضور الل B به آنتی ژن B تبدیل می شود. ولی الل Oظاهراً تغییری بر ماده حد واسط Hوارد نمی كند وبه همین دلیل آنتی ژن ساخته نمی شود

نظام ABO

بر طبق این شیوه تعیین گروه خون، چهار نوع گروه خون وجود دارد A ، B،  ABو  O
گروه خون :A

فرد دارای گروه خونی از نوع A بر سطح گلبول های قرمز خود دارای آنتی ژن A و در پلاسمای خون خود دارای آنتی كر  B است.

گروه خون B:

فرد دارای گروه خونی از نوع B بر سطح گلبول های قرمز خود دارای آنتی ژن B و در پلاسمای خون خوددارای آنتی كر Aاست.

گروه خون AB:

فرد دارای گروه خونی از نوع AB بر سطح گلبول های قرمز خود دارای هردوآنتی ژنی Aو B و در پلاسمای خون خود هیچكدام از  آنتی كرهای Aو Bرا ندارد.

گروه خون O:

فرد دارای گروه خونی از نوع O بر سطح گلبول های قرمز خود آنتی ژن های A و B را ندارد و در پلاسمای خون خود هردو  آنتی كر Aو Bرا دارد.

لازم است در اینجا بدانیم فرق سرم با پلاسما در چیست ؟

برای تهیه سرم بدین طریق عمل می شود که پس از عمل خونگیری خون را داخل لوله آزمایش ریخته و چند دقیقه صبر می کنیم تا خون لخته شود  سپس با یک لوله همزن شیشه ای بدون شکستگی آن را به هم می زنیم و پس از سانتریفوژ مایع به دست آمده روئی سرم است پس سرم فاقد فیبرینوژن است چون اجازه داده ایم خون لخته شود و فیبرینوژن به فیبرین تبدیل شود  وفیبرین در داخل لخته خون باقی مانده و از مایع خون جدا شده است بنا براین به مایع خون که فاقد فیبرینوژن باشد سرم گویند. اما برای تهیه پلاسما پس از خونگیری اجازه لخته شدن را به خون نمی دهیم به وسیله اضافه کردن هپارین و یا سیترات ویا (چلاتور کلسیم)EDTA  یا گذاشتن در یخچال آنزیم های انعقادی را غیر فعال می کنیم و پس از سانتریفوژ مایع روئی پلاسما است بنا براین به مایع خون که حاوی فیبرینوژن است پلاسما گویند.


سیستمRH :

در سال 1940 ، لاندشتاینر و وینر نشان دادند آنتی بادیهایی که بر علیه گلبولهای قرمز میمون رزوس (Rhesus) تولید می‌گردد، قادرند گلبولهای قرمز 85% از جمعیت انسانی را نیز آگلوتینه نمایند. این آنتی بادیها بر علیه مولکولی که (RH) نامیده شده ، بوجود می‌آمدند و افرادی را که واجد این مولکول بودند Rh مثبت نام گرفتند و به 15 درصد بقیه که فاقد این مولکول بودند، افراد Rh منفی اطلاق گردید. آنتی‌بادیهای طبیعی بر علیه آنتی ژنهای Rh در بدن تولید نمی‌شوند.

نظام Rh:

بسیاری از مردم بر سطح گلبول های قرمز عامل Rh نیز دارند Rh آنتی ژنی است که هر کس آن را داشته باشد، Rh+ محسوب می شود.( 85% از جمعیت انسانی) کسانی که این آنتی ژن را ندارند، Rh- محسوب می شوند. ( 15% از جمعیت انسانی)  شخصی که Rh- است به طور طبیعی در پلاسمای خون خود آنتی كرRh ندارد ( اما می تواند آنتی كرA یا B را داشته باشد ). اما اگر شخصیRh - خون Rh+ دریافت کند، علیه آن آنتی كرRh  می سازد که در پلاسمای خونش ظاهر می شود. فرد Rh+ بدون هیچ گونه مشکلی می تواند از فرد Rh- خون دریافت کند.
ارهاش +-

گاهی دیده می‌شود که خون شخصی را به شخص دیگری تزریق می‌کنند خون شخص دهنده در بدن فرد گیرنده لخته می‌کند و رسوب می‌دهد. چگونگی این عمل با انعقاد خون متفاوت است و به وجود گروه‌های خونی مختلف مربوط می‌شود. در سطح خارجی گلبول‌های قرمز افراد دو نوع آنتی ژن از جنس پروتئین وجود دارد که به نامهای A و B معروف هستند. برخی افراد آنتی ژن نوع A و برخی نوع B ، برخی هر دو آنتی ژن A و B را دارا هستند و برخی هیچ یک از آنتی ژنها را ندارند این افراد را به ترتیب در گروه های خونی B ، A ،AB و O قرار می‌دهند.
بیان آنتی ژنهای گروههای خونی تحت کنترل ژنهای خاصی است و توارث آنها از قوانین ساده مندل تبعیت می‌کند. برای هر سیستم گروه خونی ، تعداد متغیری از آللهای مختلف وجود دارد. آللها به نوبه خود تعداد متغیری از آنتی ژنهای غشایی گلبول قرمز را کنترل می‌نمایند. حیوانات سالم علاوه بر داشتن آنتی ژنهای گروههای خونی بر سطح خود ممکن است واجد آنتی بادیهای سرمی بر علیه آنتی ژنهای گروه خونی که خود فاقد آنها نیز هستند، ‌باشند. مثلا افرادی که گروه خونی آنها فاقد آنتی ژن A است، در سرم خود آنتی بادی بر ضد آنتی ژن A دارند. تصور می‌شود این آنتی بادیهای طبیعی حاصل برخورد با گلبولهای قرمز گروه A نبوده بلکه متعاقب تماس با آنتی ژنهای مشابهی هستند که در طبیعت به وفور یافت می‌شوند.

انتقال خون

گلبولهای قرمز را می‌توان به سهولت از حیوانی به حیوان دیگر انتقال داد. اگر گلبولهای قرمز فرد دهنده ، آنتی ژنهای مشابه با گلبولهای قرمز گیرنده داشته باشند، پاسخ ایمنی در حیوان گیرنده گلبول ایجاد نمی‌شود. اما اگر گیرنده آنتی بادیهایی بر علیه آنتی ژنهای گلبول قرمز دهنده داشته باشد، در آن صورت گلبولهای دهنده در معرض خطر تهاجم سریع قرار خواهند گرفت. زمانی که این آنتی بادیها به آنتی ژنهای موجود در سطح گلبولهای قرمز بیگانه متصل گردند، ممکن است سبب همولیز و فاگوسیتوز این سلولها شوند. در صورت فقدان آنتی بادیهای طبیعی ، گلبولهای قرمز تزریق شده موجب برانگیخته شدن پاسخ ایمنی در فرد دریافت کننده خون می‌شوند. سپس گلبولهای تزریق‌شده مدتی در خون گردش می‌کنند.
دومین انتقال خون با این گلبولها یا گلبولهای شبیه به گلبولهای قبلی باعث تخریب سریع این گلبولها می‌گردد که منجر به بروز واکنشهای پاتولوژیک شدید می‌گردد. علایم این روند تخریبی ناشی از همولیز گسترده داخل عروقی است. این علایم عبارتند از : لرزش بدن ، فلج و تشنج و انعقاد داخل عروقی ، تب و پیدایش هموگلوبین در ادرار. درمان واکنشهای انتقال ناشی از چنین انتقال خونی شامل متوقف کردن انتقال خون و زیاد کردن حجم ادرار بوسیله یک دیورتیک می‌باشد، چرا که تجمع هموگلوبین در کلیه ممکن است موجب تخریب توبولهای کلیه شود. بهبود وضعیت فرد به دنبال حذف همه گلبولهای قرمز بیگانه حاصل می‌گردد.
درصد گروههای خونی در مردم

در میان جمعیت مردم در حدود 42 درصد گروه خونی A حدود 9 درصد گروه خونی AB و 42 درصد گروه خونی O را دارا هستند. با این وجود لازم به ذکر است که یک آنتی ژن گروه خونی هیچگاه نمی‌تواند به همراه آنتی بادی ضد خود در بدن یک فرد وجود داشته باشد. زیرا در آن صورت وقوع همولیز ، گردش خون را مختل نموده و گلبولهای فرد تخریب می‌شود. گروههای خونی O ، AB ، B ، A نمایانگر فتوتیپ گلبولهای قرمز یک فرد است که مطابق با یک سیستم ساده که متشکل از سه ژن آللی A ، B ، O می‌باشد، به ارث می‌رسند.

گروه خونی

آنتی ژن

آنتی كر

درصد شیوع

A

A

ضد B

42%

B

B

ضد A

9%

AB

A,B

-

3%

O

-

ضد, A ضد B

42%

                      در نژاد های گوناگون درصد شیوع متفاوت است.


 
افرادSecretor , Nonsecretor

تقریبا 75% از انسانها مواد آنتی‌ژن A و B را نه تنها در سطح غشای سلولی بلکه به صورت آزاد در ترشحات مختلف نظیر سرم ، ادرار ، بزاق دارا می‌باشند. مواد آنتی ژن گروه خونی در سطح غشای سلولی به مولکولهایی از جنس گلیکوپروتئین متصلند. این صفت بوسیله یک ژن به نام Se= Secretor کنترل می‌گردد. عمل ژن se در صورتی که وجود داشته باشد کنترل اتصال ساده آنتی ژنی به مولکولهای گلیکو‌پروتئینی است. در افراد هموزیگوت مغلوب اتصال مواد آنتی ژنی به مولکولهای گلیکو‌پروتئین تحت کنترل نبوده ، در نتیجه آنتی ژنهای A و B اجازه حضور در مایعات بدن را نمی‌یابند.


شرح آزمایش:

ابتدا لام را کاملاً تمیز می شوییم و بعد خشکش می کنیم شخصی که برای تعیین گروه خونی آمده است نوک یکی از انگشتانش را به وسیله پنبه آغشته به الکل ضد عفونی می نماییم و سپس با لانست انگشت عفونی شده را سوراخ کرده و سه قطره خون در سه نقطه لام قرار می دهیم و سپس از آنتی کورها ی آماده به وسیله قطره چکان یک قطره بر روی هر قطره خون می ریزیم و از رسوب و عدم رسوب پی به گروه خونی و نوع Rh آن می بریم .

1. هر گاه قطره خون با آنتی کور A  ریخته شده روی آن رسوب کند و با دیگر قطره ها رسوب ندهد. نوع گروه خونی A منفی می باشد.

2. هر گاه قطره خون با آنتی کور A  وآنتی كورD ریخته شده روی آن رسوب کند و با دیگر قطره رسوب ندهد. نوع گروه خونی A مثبت می باشد.

3. هر گاه قطره خون با آنتی کور B  ریخته شده روی آن رسوب کند و با دیگر قطره ها رسوب ندهد. نوع گروه خونی B منفی می باشد.

 4. هر گاه قطره خون با آنتی کور Bوآنتی كورD ریخته شده روی آن رسوب کند و با دیگر قطره رسوب ندهد. نوع گروه خونی B مثبت می باشد.

5. هر گاه قطره خون با آنتی کور B , Aریخته شده روی آن رسوب کند و با دیگر قطره رسوب ندهد. نوع گروه خونی AB منفی می باشد.

6. هر گاه قطره خون با آنتی کور B , Aو Dریخته شده روی آن رسوب کند نوع گروه خونی AB مثبت می باشد.

7. هر گاه قطره خون با هیچكدام ازآنتی کور های  ریخته شده روی آن رسوب ندهد.نوع گروه خونی O منفی می باشد.

8. هر گاه قطره خون تنها با آنتی کور های D ریخته شده روی آن رسوب دهد.نوع گروه خونی O مثبت می باشد.
منبع:
ziestsaf.blogfa.com
abo.blogsky.com


نوع مطلب : علمی، 
برچسب ها : گروه خون، خون، ارهاش، rh،
لینک های مرتبط : گروه خونی چیست؟و در باره آن چه می دانیم؟،

پنجشنبه 19 مهر 1397 05:23 ق.ظ

Really all kinds of wonderful facts.
levitra without a doctor prescription levitra 20 mg bayer prezzo levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo buy levitra generic levitra buy 10 mg levitra buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 03:56 ق.ظ

Excellent information. Appreciate it!
cost of cialis cvs acquisto online cialis how do cialis pills work cialis 20 mg cost cialis wir preise click now cialis from canada cialis official site cialis italia gratis cialis online deutschland overnight cialis tadalafil
شنبه 31 شهریور 1397 04:21 ب.ظ

Incredible a good deal of beneficial knowledge.
canadian pharmacy online 24 drugs for sale usa canadian pharmaceuticals stocks canada pharmacies online prescriptions canadian pharmacies stendra canadian rxlist canada online pharmacy trust pharmacy canada discount canadian pharmacies canadian rxlist
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:33 ق.ظ

Kudos. Plenty of facts.

buy viagra soft tabs pharmacy viagra online can i buy viagra online buy viagra tablets online price for viagra viagra price online pharmacy for viagra online viagra without prescription buy viagra online forum where to buy viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:57 ب.ظ

You mentioned this fantastically!
the best site cialis tablets generic low dose cialis import cialis cialis 5mg prix canada discount drugs cialis generic cialis levitra prix cialis once a da wow look it cialis mexico cialis for sale enter site very cheap cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:25 ب.ظ

Many thanks! Plenty of advice!

cialis lowest price buy generic cialis cialis tadalafil online cialis dosage trusted tabled cialis softabs generic cialis pro cialis 5 mg para diabeticos viagra vs cialis vs levitra tadalafil 5mg cialis for bph
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:06 ق.ظ

Useful stuff. Kudos!
uk viagra buy viagra sildenafil pharmacy viagra buy viagra without consultation uk buy real viagra online without prescription cheap generic viagra uk where to buy viagra in store buy viagra with no prescription where to buy viagra uk buy viagra without consultation uk
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:17 ب.ظ

Wonderful facts. Cheers!
cialis tadalafil free generic cialis cialis taglich achat cialis en itali cialis 5 mg effetti collateral generic low dose cialis cialis daily safe site to buy cialis online cialis 5 mg funziona tadalafilo
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:21 ق.ظ

Thanks, I like this.
cialis online napol cialis 20 mg cut in half venta cialis en espaa cialis 5 effetti collaterali cialis generika in deutschland kaufen legalidad de comprar cialis buy original cialis cialis alternative click here to buy cialis safe dosage for cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:58 ب.ظ

Many thanks, An abundance of tips.

cialis billig cialis diario compra prices on cialis 10 mg buying brand cialis online generic cialis 20mg tablets calis cialis herbs cialis vs viagra buy brand cialis cheap cialis dosage amounts
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:56 ق.ظ

Really all kinds of fantastic advice.
generic viagra order viagra from usa pharmacy buy viagra europe buying viagra online safe how to buy viagra online without how to buy viagra without prescription buy viagra next day delivery uk online sildenafil uk how to buy viagra online without prescription viagra order uk
جمعه 17 فروردین 1397 07:38 ب.ظ

This is nicely said. .
purchasing cialis on the internet order cialis from india cialis wir preise cialis flussig cialis e hiv how do cialis pills work cialis diario compra prix de cialis cialis en mexico precio cialis generika in deutschland kaufen
جمعه 3 فروردین 1397 04:02 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis mit grapefruitsaft generic cialis at the pharmacy cialis 30 day sample cialis 5 mg para diabeticos overnight cialis tadalafil cialis para que sirve dosagem ideal cialis canadian cialis cialis canada cialis diario compra
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:00 ب.ظ

Helpful posts. With thanks!
cialis prices in england cialis uk cialis reviews callus side effects of cialis cialis 5 mg effetti collateral how to purchase cialis on line ou acheter du cialis pas cher free generic cialis callus
جمعه 17 آذر 1396 10:13 ب.ظ
I needed to thank you for this very good read!!
I definitely enjoyed every bit of it. I have you saved as a favorite to
check out new things you post…
جمعه 3 آذر 1396 05:05 ب.ظ
Heya من برای اولین بار اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم و آن را واقعا مفید دانستم و به من کمک کرد
زیاد. امیدوارم چیزی به شما بدهم و به دیگران کمک کنم به شما کمک کردم.
سه شنبه 30 آبان 1396 06:25 ب.ظ
سلام! من تا به حال برخی از وب سایت های شما را دنبال کرده ام و در نهایت
شجاعت به جلو رفت و از شما فریاد کشید
شهر هوستون، ایالت تگزاس امریکا! درست خواستم بگویم کار شما خیلی خوب است!
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:45 ب.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان ایجاد میکنیم.

سایت شما با اطلاعات ارزشمند برای کار در اختیار شما قرار داد.
شما کار بزرگی انجام داده اید و کل جامعه ما خواهد بود
از شما سپاس گزارم.
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:36 ب.ظ
بعد از خواندن این پست شگفت انگیز، من نیز خوشحالم که دانش خود را در کنار دوستانم به اشتراک می گذارم.
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:25 ب.ظ
روز خوب! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای بهینه سازی موتور جستجو کمک کند؟ من تلاش می کنم
وبلاگ من برای بعضی از کلمات کلیدی هدفمند رتبه بندی می کند، اما من موفق نشدم.

اگر می دانید از هر سهم لطفا به اشتراک بگذارید. کودوس!
جمعه 17 شهریور 1396 03:50 ق.ظ
I like the helpful info you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here frequently.
I am quite certain I will learn many new stuff right here!

Good luck for the next!
دوشنبه 13 شهریور 1396 05:14 ب.ظ
Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how could i subscribe for
a blog website? The account helped me a acceptable
deal. I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright
transparent concept
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:56 ق.ظ
I am really loving the theme/design of your weblog. Do
you ever run into any browser compatibility problems?
A few of my blog audience have complained about my website
not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
Do you have any solutions to help fix this issue?
شنبه 7 مرداد 1396 07:10 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get got an nervousness over that you
wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.
جمعه 16 تیر 1396 06:42 ب.ظ
It's actually a great and helpful piece of info.
I am glad that you simply shared this useful info with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
یکشنبه 4 تیر 1396 09:42 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین
در آیا نه حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.

من هنوز مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.
در صورتی که شما که می توانید انجام من
خواهد مطمئنا بود در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:17 ق.ظ
I'm not sure exactly why but this website is loading very slow
for me. Is anyone else having this problem or is it a problem
on my end? I'll check back later and see if the problem
still exists.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر